Nasze produkty są zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Wyroby certyfikujemy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Instytut to wiodąca w Polsce placówka wspierająca inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, korzystając z dostępnej wiedzy i osiągnięć naukowych. Jako ośrodek badawczy wykonuje ekspertyzy, konsultacje dla firm, zajmuje się nauką i wdrażaniem teorii w praktykę. Mimo skomplikowanej procedury, co rok przyjmujemy w naszej firmie niezależnych urzędników z działu Certyfikacji Wyrobów, wypełniamy wnioski i dokumentację, tak, aby nasz klient mógł mieć pewność, że decydując się na nasz produkt, wybiera jakość. Z tego też względu nie występujemy o świadectwa certyfikacji wyrobów w innych krajach UE. W niektórych łatwiej uzyskać certyfikat, jednak wymagania dotyczące norm spełnianych przez produkt są zdecydowanie łagodniejsze niż nasze, polskie. Należy również pamiętać, że nasze Certyfikaty obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej.

Nasze certyfikaty