bez tytułuWYKONUJEMY:

Oznakowanie cienkowarstwowe dróg, parkingów, placów manewrowych, hal. System natrysku hydrodynamicznego pozwala na uzyskanie linii o wyraźnych, ostrych brzegach.

LINER High Solid– farba akrylowa,rozpuszczalnikowa ,szybkoschnąca do oznakowania jezdni. Atesty: IBDim Aprobata Techniczna Nr: AT/2001-040091; PHZ 2/b-2043/95

Charakterystyka:

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do oznakowania jezdni LINER stanowi zawię pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.

Zakres stosowania:

Farba LINER przeznaczona jest do wykonywania oznakowań poziomych na jezdniach,placach,parkingach i innych nawierzchniach drogowych i komunikacyjnych wykonanych z betonu asfaltowego.Ze wzgledu na bardzo krótki czas schniecia zaleca się stosować farbę do oznakowania jezdni w warunkach ,gdzie wymagne jest szybkie wznowienie ruchu drogowego.

Metody aplikacji:

Farbę nakładać mechaniczne wszystkimi typami malowarek(malowarki hydrodynamiczne)

Własności użytkowe:

Farba charakteryzuje się krótkim czasem wysychania,wysyka gęstością i bardzo dobrym kryciem. Oznaczenia wykonane z użyciem farby oznaczają się dobrą przyczepnością do podłoża,dobrą odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych,bardzo dobrą szorskością. Zastosowanie mikro kulek szklanych o działaniu retrofleksyjnym.

Oznakowanie grubowarstwowe

Rodzaje oznakowania grubowarstwowego
Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne można wykonać
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne lub gładkie.

Czym się różnią? Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne może być gładkie lub o regularnej i nieregularnej strukturze. Różni się przede wszystkim grubością, która wynosi od ok. 1,2 mm do 3,5 mm. Jest dobrze widoczne nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, jak deszcze i mgła, a także charakteryzuje się szybkim odprowadzaniem wody. Natomiast trwałość tego rodzaju oznakowania wynosi do 36 miesięcy.

Do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego wykorzystuje się masy chemoutwardzalne oraz termoplastyczne (dlaczego czasami możesz spotkać się z terminem oznakowanie poziome chemoutwardzalne). Dzięki zastosowaniu tych surowców znaki cechują się wysoką odpornością na ścieranie, a także odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Są też bardzo dobrze widoczne na jezdni. Jako ciekawostkę dodamy, że kierowca może zorientować się, jaki rodzaj technologii został wykorzystany – po najechaniu na oznakowania grubowarstwowe, słychać charakterystyczny zgrzyt, który jest jednocześnie ostrzeżeniom, że auto zjeżdża ze swojego pasa ruchu.
Zastosowanie oznakowania chemoutwardzalnego
Oznakowanie poziome grubowarstwowe stosuje się w miejscach, gdzie występuje zwiększony ruch, a także gdzie istotną kwestią jest wysoka odporność na ścieranie. To m.in.:

parkingi;
lotniska;
drogi na placach;
autostrady i drogi ekspresowe (tutaj kluczowym czynnikiem jest ich funkcja akustyczna, ostrzegająca kierowcę przed zjeżdżaniem z pasa ruchu).
Ponadto oznakowanie to znajduje zastosowanie tam, gdzie występuje intensywny ruch pojazdów ciężkich (odporność na ścieranie), a także przypadku nawierzchni z betonu cementowego lub posiadających bitumiczną warstwę ścieralną.

Ponadto warto wiedzieć, że w technologii grubowarstwowej wykonuje się głównie przejścia dla pieszych, linie krawędziowe oraz linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania.

Zdjęcie222

20150929_115407

No Posts Yet

Sorry, What you were looking for is not here.