WYKONUJEMY:

Oznakowanie cienkowarstwowe dróg,parkingów,placów manewrowych,hal. System natrysku hydrodynamiczbego pozwala na uzyskanie linii o wyrażnych, ostrych brzegach.

LINER High Solid– farba akrylowa,rozpuszczalnikowa ,szybkoschnąca do oznakowania jezdni. Atesty: IBDim Aprobata Techniczna Nr: AT/2001-040091; PHZ 2/b-2043/95

Charakterystyka:

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do oznakowania jezdni LINER stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.

Zakres stosowania:

Farba LINER przeznaczona jest do wykonywania oznakowań poziomych na jezdniach,placach,parkingach i innych nawierzchniach drogowych i komunikacyjnych wykonanych z betonu asfaltowego.Ze względu na bardzo krótki czas schnięcia zaleca się stosować farbę do oznakowania jezdni w warunkach ,gdzie wymagane jest szybkie wznowienie ruchu drogowego.

Mtody aplikacji:

Farbę nakładać mechaniczne wszystkimi typami malowarek(malowarki hydrodynamiczne)

Własności użytkowe:

Farba charakteryzuje się krótkim czasem wysychania,wysoka gęstością i bardzo dobrym kryciem. Oznaczenia wykonane z użyciem farby oznaczają się dobrą przyczepnością do podłoża,dobrą odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych,bardzo dobrą szorstkością. Zastosowanie mikrokulek szklanych o działaniu retrofleksyjnym20150522_152828.

No Posts Yet

Sorry, What you were looking for is not here.