DROGMAL realizuje kompleksową usługę montażu oznakowania tymczasowego dróg. W tej kategorii dostarczane są elementy oznakowania pionowego oraz poziomego dróg. Oznakowanie tymczasowe służy do zabezpieczenia robót realizowanych przy zajęciu pasa drogowego, powodujących wyłączenia lub zwężenia w ruchu drogowym. Oznakowanie tymczasowe wykorzystywane jest podczas remontów dróg oraz robót ziemnych w pasie drogowym.

Firma DROGMAL oferuje usługę montażu oznakowania tymczasowego obejmującą transport oznakowania, jego montaż i demontaż. Montaż oznakowania tymczasowego często spełnia funkcję „pogotowia znakowego”. W razie konieczności uzupełnienia oznakowania zabezpieczającego roboty drogowe i inne budowy, znaki dostarczane są natychmiast po otrzymaniu zlecenia.

20150515_113057

s3 nowe

20150609_08150620150610_084433

20150610_084440

No Posts Yet

Sorry, What you were looking for is not here.