Znaki drogowe to tajemny język, który opanować muszą wszyscy kierowcy i użytkownicy dróg. Tak się składa, że często uczą się go już małe dzieci, przyswajają sobie tajniki zasad ruchu drogowego, ucząc się tego, co oznacza “STOP”, “UWAGA DZIECI” i innych. Nawet przejście dla pieszych, oznakowane pasami, to całkiem naturalny dla maluchów i nie tylko, przekaz: “tutaj możesz przejść przez ulicę”.

Znaki drogowe to element potężnego systemu, jaki jest infrastruktura drogowa i przepisy obowiązujące podczas poruszania się po drogach. Ich zadaniem jest unormowanie i określenie, a także przekazanie zasad ruchu obowiązujących w danym miejscu. Informują o ważnych aspektach danego miejsca, objazdach, imprezach, atrakcjach turystycznych. Regulują ruch, porządkują go w określony sposób i koordynują. Dzięki temu na naszych szosach panuje porządek, a nie “wolna amerykanka” i prawo silniejszego.

Znaki drogowe tworzą szereg dróg. Grupy te wzajemnie się uzupełniają, często więc obok siebie stoją znaki z różnych grup, przedstawiając sobą czytelną informację. I tak na przykład, znaki z grupy E odpowiadają za oznaczenia kierunku, miejscowości, informują o objazdach i innych sytuacjach na drodze. Znakami informującymi są również znaki grup P i F, czyli znaki poziome  i informujące.

Bezpieczeństwo na drodze określają znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu, oznakowania przed przejazdami kolejowymi, znaki sygnalizacji świetlnej. Stosuje się tutaj też oznakowanie poziome, tabliczki do znaków i znaki uzupełniające, a także informacyjne. Za bezpieczeństwo na drodze odpowiada sporo grup znaków: A, B, C, G, S, T, F oraz D. Do tej ostatniej należą tablice i znaki pokazujące możliwości zaspokojenia bieżących potrzeb, takich jak obsługa samochodu, czyli na przykład możliwość uzupełnienia paliwa, postój, nocleg. Są to informacje, które często określają również wybrane znaki zakazu i inne tabliczki z grup B i T. Dzięki temu, jako podróżnik, potrafisz odnaleźć się w obcych sobie miejscach.

Należy pamiętać, o roli, jaką podczas prowadzenia pojazdu ma wzrok. To dzięki niemu przyswajasz sobie informacje, które niosą znaki, oceniasz sytuację na drodze, zachowania innych pojazdów i kierowców, dostrzegasz przeszkody, pieszych, przebudowy, analizujesz informacje, przetwarza je i dzięki temu korzystasz z drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami i kontrolujesz auto, którym jedziesz. Widzisz przeszkody, które należy ominąć, pobocza, barierki, dziury w drodze, wystające studzienki kanalizacyjne. Analizujesz widoczne oznakowanie i dostosowujesz się do niego. Nie bez znaczenia jest fakt, że oznakowanie wykonane jest większości w ten sposób, aby było jak najlepiej widoczne.

To dlatego, aby wzrok szybciej skupiał się na znakach, technika ich produkcji jest ciągle udoskonalana i znacznie różni się od tej stosowanej w przeszłości. Należy pamiętać, że pierwsze znaki drogowe pojawiły się w okolicach roku 1790, a w naszym kraju w 1908 roku. Te pierwsze były malowane ręcznie, później, malowano je na blasze za pomocą szablonu, stały się więc znormalizowane. Dziś stosuje się rozwiązania bardziej trwałe,czytelne, estetyczne i zwiększające widoczność znaku.

Przede wszystkim, produkcja znaków drogowych wymaga zaplecza technologicznego, profesjonalne linii produkcyjnej, gdzie tarcze wycina się z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej laserowo lub plazmowo. Materiały stosowane do wykonania tarczy znaku są odporne na korozję, a dodatkowym wzmocnieniem jest zagięcie ich krawędzi. Lico nanosi się za pomocą metody sitodruku lub folii wycinanej na ploterach. Zdarzają się elementy malowane proszkowo. Korzysta się z farb i folii wysokiej jakości, odblaskowych i fluorescencyjnych, co zwiększa widoczność znaku po zmroku.  Na koniec umiesz się znak w wyznaczonym miejscu, zabezpieczając go odpowiednio za pomocą mocowań. Uchwyty montażowe muszą być na tyle silne, by zapewnić bezpieczeństwo znaku i użytkowników drogi, a także jego stabilność. Należy tu pamiętać, że znaki narażone są nie tylko na korozję, osłabiającą siłę uchwytów montażowych, ale też na silne podmuchy wiatru, co może stać się przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *