Separator ruchu

Separator ruchu drogowego U-14E

Separator jest elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego.Segmenty separatora łączone są bezpośrednio podstawami z jednej strony znajduje się gniazdo z otworem, z drugiej wgłębienie z bolcem. Wykonany z modyfikowanego polietylenu w kolorze białym i czerwonym z możliwością wypełnienia piaskiem lub wodą. Separatory znajdują powszechne zastosowanie podczas prac drogowych, mostowych, przy czasowych i stałych wyłączeniach dróg, ograniczeniach ruchu, zawodach sportowych, wyścigach samochodowych, rowerowych. Stosowane są również jako przegrody na parkingach, lotniskach itp..
• Długość: 1280 mm
• Długość w połączeniu szeregowym: 1150 mm
• Wysokość: 500 mm lub 800 mm
• Szerokość: 400 mm