Słupki do znaków 2

Słupki do znaków drogowych

Średnica słupka – 60,3 mm.

Słupek ocynkowany.

Właściwa długość słupka do znaku drogowego powinna być dobierana wg łącznej długości:

– głębokości zabetonowania słupka 60 cm ,

– dł. 2,2 mb od ziemi do dolnej krawędzi pierwszego znaku/tablicy,

– łącznej wysokości wszystkich montowanych znaków/tablic na słupku.

Słupki do znaków