Znaki drogowe wszyscy znają. No dobrze, wszyscy kierowcy powinni znać. Jechać, kierując się oznaczeniami pionowymi i poziomymi, namalowanymi na jezdni, czy na tablicach pionowych czy zawieszonych nad ulicą, potrafić powinien każdy kierowca, który zaliczył kurs prawa jazdy, zakończony egzaminem.

Oczywiście, istnieje tu kwestia znaków, których nie spotyka się często, więc czasem kierowca musi się bardziej skupić i intensywniej zastanowić nad treścią, o której informuje tablica. W większości jednak przypadków nie stanowi to problemu.

Problem pojawia się wówczas, gdy kierowca trafia na osobę, która kieruje ruchem ręcznie. Okazuje się, że niezbyt często spotykamy funkcjonariuszy policji kierujących ruchem, dlatego ich informacje nie zawsze są jasne, klarowne i zrozumiałe w pełni. Ok, doświadczenie mówi, że wówczas podglądasz innych kierowców i jakoś to jedzie do przodu… Ale też często zastanawiasz się czy dana osoba ma prawo do kierowania ruchem drogowym. No, bo że policjant, to zrozumiałe… Ale ktoś inny? Zastanawiasz się, czy zignorować polecenia? Raczej nie ignorujesz, no bo wiadomo, bezpieczeństwo, ale klniesz na czym świat stoi na ignoranta, który przeszkadza w płynnej podróży.

Otóż, polski prawodawca nadał uprawnienia do kierowania ruchem pojazdów szerokiej rzeszy podmiotów. Kto może kierować ruchem drogowym? Możesz się zdziwić, bo to nie tylko policja z drogówki i żandarmeria wojskowa mają takie uprawnienia, ale też funkcjonariusze:

 • wojskowego organu porządkowego, żołnierze zabezpieczający przejazd lub przemarsz kolumny wojskowej
 • wojska,i, straży Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczającym miejsce akcji ratowania życia lub mienia oraz akcji ratunkowej
 • straży granicznej
 • Inspekcji Transportu Drogowego
 • umundurowanym inspektorom kontroli skarbowej
 • służby celnej
 • straży gminnej lub miejskiej

Do kierowania ruchem drogowym uprawnieni są również:

 • pracownicy kolei na przejeździe kolejowym
 • osoby działające w imieniu zarządcy dróg, wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi
 • osoby czuwające nad bezpiecznym przejściem dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu
 • kierowcy autobusu w miejscu postoju związanym z wsiadaniem i wysiadaniem dzieci
 • strażnicy leśni oraz funkcjonariusze straży parku narodowego na terenie lasu lub parku
 • funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu podczas czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń.
 • piloci podczas pilotowania przejazdu pojazdów o nienormatywnych gabarytach
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki czy konduktu pogrzebowego
 • ratownicy medyczni

Poleceń osoby kierującej ruchem należy zawsze przestrzegać, choćby dla własnego bezpieczeństwa. Jednocześnie taka osoba powinna być widoczna, wyposażona w kamizelkę odblaskową, lizak oraz latarkę.

Pamiętaj też, że kierowanie ruchem pojazdów to nie nie to samo, co kontrola drogowa, do której ma prawo zdecydowanie mniej podmiotów. Są to między innymi wszyscy funkcjonariusze policji, nie tylko drogówki, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej tylko wobec żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, celnicy oraz funkcjonariusze straży granicznej, nie tylko w strefie przygranicznej, ale też na terenie całego kraju, strażnicy gminni oraz miejscy, w przypadkach, gdy kierowca naruszył ściśle określone przepisy, strażnicy leśni oraz strażnicy parku narodowego na terenie lasu lub parku narodowego, pod warunkiem, że posiadają uprawnienia do kontroli ruchu drogowego wydane przez właściwego komendanta policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *